1. Sklep internetowy Przystanek Odpoczynek działający pod adresem ul. Czempiela 18/26, 41-700 Ruda Śląska, prowadzony jest przez firmę NewsMap sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Foksal 18, 00-372 Warszawa NIP 5272782166, REGON 365603106.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów internetowych, składania reklamacji oraz odstąpienia od umowy przez Klienta sklepu internetowego Przystanek Odpoczynek.

 3. Każdy Klient sklepu internetowego Przystanek Odpoczynek zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem zakupu.

 4. Sprzedaż w sklepie internetowym Przystanek Odpoczynek odbywa się na podstawie regulaminu obowiązującego w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Przystanek Odpoczynek łącznie z wykazem produktów i cenami nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 tegoż kodeksu.

 6. Regulamin - zbiór regulacji określających zasady korzystania ze sklepu internetowego Przystanek Odpoczynek

 7. Klient - osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, która dokonuje zamówienia w Sklepie.

 8. Formularz zamówienia - usługa umożliwiająca Klientowi przekazanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia przez Sklep.

 9. Koszyk - integralny element Sklepu, w którym zebrane są wybrane przez Klienta towary lub usługi wraz z możliwością modyfikowania szczegółów zamówienia

 10. Sklep - serwis internetowy Przystanek Odpoczynek, który należy do sprzedawcy, i za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów towarów lub usług.

 11. Zamówienia od klientów sklepu przyjmowane są za pośrednictwem strony www.przystanek-odpoczynek.pl.

 12. Każde zamówienie realizowane jest przez wybranie produktu lub usługi, kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka", a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia z poziomu koszyka sklepu internetowego, w tym wyboru sposobu płatności, oraz potwierdzenie zakupu.

 13. Klient przy składaniu zamówienia zobowiązany jest uzupełnić formularz informacjami zgodnymi ze stanem faktycznym na dzień składania zamówienia.

 14. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą zamówienie na adres mailowy podany w Formularzu Zamówienia.

 15. Z chwilą otrzymania wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie zamówienia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

 16. Na życzenie klienta sprzedawca wystawia faktury VAT. Prośbę o przygotowanie faktury wraz z danymi do niej należy przesłać mailowo na adres kontakt@newsmap.pl do trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 17. Podana przy zamówieniu cena zawiera wszystkie niezbędne opłaty i podatki. Oznacza to, że jest to kwota brutto i stanowi całkowitą wartość produktów i usług.

 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i rabatów. Jednocześnie jako obowiązujące warunki cenowe przyjmuje się te, które dotyczyły momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

 19. W ramach funkcjonowania Sklepu klient może uregulować opłatę poprzez system płatności za pomocą bankowości internetowej lub mobilnej.

 20. Po złożeniu zamówienia klient jest zobowiązany do uregulowania opłaty za wskazane w zamówieniu produkty lub usługi. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia w płatności dłuższego niż 2 dni robocze.

 21. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów lub usług oferowanych przez sklep należy składać mailowo na adres kontakt@przystanek-odpoczynek.pl. W treści wiadomości klient powinien wskazać datę zakupu, numer zamówienia oraz uzasadnienie reklamacji.

 22. Reklamacje są przyjmowane do 5 dni roboczych od daty zamówienia lub realizacji usługi. Sprzedawca zastrzega sobie wówczas indywidualny kontakt z klientem oraz rozpatrzenie sprawy klienta w oparciu o analizę korespondencji mailowej związanej z realizacją zamówienia i ocenę zasadności powodu reklamacji.

 23. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Decyzja jest przesyłana drogą mailową na adres mailowy klienta wskazany w formularzu zamówienia.

 24. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli sprzedawca nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia produktu lub wykonania usługi. W tym celu należy przesłać wiadomość z datą i numerem zamówienia oraz uzasadnieniem pisemnym odstąpienia od umowy na adres kontakt@przystanek-odpoczynek.pl do 3 dni roboczych od dokonania zakupu.

 25. Ze względu na specyfikę produktów i usług oferowanych w sklepie internetowym Przystanek Odpoczynek, każde odstąpienie od umowy sprzedaży rozpatrywane będzie indywidualnie w terminie do 7 dni roboczych.

 26. Klient ma prawo domagać się zwrotu opłaty, jeśli sprzedawca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania i nie dostarczy drogą elektroniczną produktu lub odmówi zrealizowania usługi nie z winy klienta.

 27. Zwrot opłaty w sytuacji, o której mowa w punkcie 22, następuje nie później niż w 3 dni robocze od daty złożenia wniosku o zwrot opłaty za zamówienie lub jego część drogą mailową.

 28. Wszystkie kwestie związane z obsługą i realizacją zamówienia w Sklepie powinny być rozwiązywane drogą mailową.

 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin sklepu
Przystanek Odpoczynek

przystanek odpoczynek instagram
przystanek odpoczynek facebook

Przystanek Odpoczynek

Odpoczynek i spokój w świecie online

Odpoczynek i spokój w świecie online

Anna Rosińska
tel. 667 277 101
kontakt@przystanek-odpoczynek.pl

Polityka prywatności

Regulamin sklepu