1. Organizatorem wyjazdu jest firma NewsMap sp. z o.o. (NIP: 5272782166) z siedzibą przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, reprezentowana przez Annę Rosińską.

 2. Wyjazd offline, zwany dalej wyjazdem, odbywa się w ramach projektu Przystanek Odpoczynek, którego celem jest zwiększanie świadomości dbania o swoje zdrowie mentalne dzięki regularnemu odpoczynkowi oraz prostym technikom relaksacyjnym.

 3. Wyjazd odbędzie się 26-28 maja 2023 do miejscowości Lanckorona.

 4. Miejscem zakwaterowania uczestników wyjazdu będzie apartament Leśny Ogród ul. Św. Jana 16, Lanckorona.

 5. Uczestnictwo w wyjeździe jest odpłatne. Organizator przewidział dwa warianty cenowe:

  • Pakiet podstawowy – 690 zł netto

  • Pakiet rozszerzony – 890 zł netto

W cenie każdego z pakietów zawiera się nocleg, pełne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) oraz udział w warsztatach. Na miejscu dostępna będzie biblioteczka. W pobliżu miejsca noclegu są szlaki turystyczne. Pakiet rozszerzony zawiera dodatkowo 90 minut masażu ajuwerdyjskiego.

 1. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników. Uczestnicy docierają na miejsce wyjazdu we własnym zakresie. Istnieje możliwość przejazdu wspólnego po wcześniejszym kontakcie z organizatorem wydarzenia.

 2. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdu. Każda osoba bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność i może wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie.

 3. Warunkiem rezerwacji miejsca na wyjeździe jest wpłata zaliczki w kwocie 200 zł na konto organizatora.

 4. Wpłacona zaliczka jest zwrotna przy rezygnacji z wyjazdu do 30 kwietnia 2023. Po tym terminie zaliczka nie jest zwrotna, ponieważ przeznaczona jest na pokrycie kosztów przygotowania wyjazdu.

 5. Pozostała część opłaty za wyjazd powinna być opłacona na konto organizatora do dnia 25 maja 2023. Decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym organizatora.

 6. Organizator na prośbę uczestnika przygotowuje faktury imienne w terminie do dwóch dni roboczych. Prośbę o przygotowanie faktury imiennej należy przesłać osobiście mailowo na adres kontakt@przystanek-odpoczynek.pl.

 7. Szczegółowy program wyjazdu zostanie przesłany mailowo co najmniej na tydzień przed wyjazdem na adres wskazany przez uczestnika przy rezerwacji miejsca.

 8. Informacje o wyjeździe dostępne są na stronie www.przystanek-odpoczynek.pl/wyjazdy.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności:

  • Braku wystarczającej liczby chętnych na wyjazd do 30 kwietnia 2023,

  • Zdarzeń losowych, które uniemożliwią zorganizowanie wyjazdu w ustalonym terminie i miejscu.

 10. W przypadku odwołania wyjazdu z przyczyny leżącej po stronie organizatora, o których wspomina punkt 14, uczestnikom przysługuje prawo do zwrotu zaliczki lub możliwość przeniesienia jej na nowy termin wyjazdu. Organizator zastrzega sobie wówczas indywidualny kontakt z każdą zapisaną osobą.

 11. Wyjazd kończy się wraz z wymeldowaniem ostatniego uczestnika z pensjonatu w dniu 28 maja.

 12. Organizator informuje, że w pensjonacie obowiązuje zakaz spożywania własnego alkoholu oraz używek na terenie obiektu.

 13. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Regulamin wyjazdu offline – Lanckorona - Przystanek Odpoczynek 2023

przystanek odpoczynek instagram
przystanek odpoczynek facebook

Przystanek Odpoczynek

Odpoczynek i spokój w świecie online

Odpoczynek i spokój w świecie online

Anna Rosińska
tel. 667 277 101
kontakt@przystanek-odpoczynek.pl

Polityka prywatności

Regulamin sklepu